SUSUNAN PENGURUS LPSAP
(LEMBAGA PENGEMBANGAN STUDI ADVOKASI DAN PEREMPUAN)
PMII RAYON ABDURRAHMAN WAHID
KOMISARIAT WALISONGO PERIODE 2014-2015Pembimbing

1.      Amin Farih M.Ag
2.      Lift Anis Ma’shumah M.Ag
3.    Fihris Sa'adah, M. Ag.
4.    Sari Hermawati, S. Pd. I
5.    Sumiyati, S.Pd
6.    Maftukhah, S.Pd.I
7.    Dr. Syaifuddin Zuhri, M.Ag
8.    Bu Ida
9.    Bu Fika

 1. Fauzi
 2. Evi Lestari
 3. Fauzul Adzim, S.Pd.I
 4. Khafid Afrizal, S.Pd
 5. Hijriyah, S.Pd.I
 6. Nur Lailatut Taqwa, S.Pd.I
 7. Humam Adib Luthfi, S. Pd.

Pembina

 1. Nurul Intani, S.Pd
 2. Laila Khafidoh, S.Pd
 3. Qurrotul Ain, S.Pd
 4. Witi Muntari, S. Pd
 5. Vina Inayatuz Zulfa, S.Pd
 6. Kusyana, S.Pd
 7. Zakraf Maulida, S.Pd
 8. Ahmad Arofiq
 9. Supriyanto, S.Pd

 1. Hasan Bastomi, S.Pd.I
 2. Ahmas Hasan, S.Pd
 3. Abdul Malik, S.Pd
 4. Elina Lestariyanti, S.Pd
 5. Abdul Latif
 6. Edy Sembiring
 7. Nailun Najah
 8. Zustina Indriyati, S.Pd

Litbang
 1. Umi Hanik
 2. Izza Sufa
 3. Rikha Fitriyana
 4. Juli Mutohar
 5. M. Askal Falah
 6. M. Faizin
 7. Rinesti Witasari
 8. Safiatullaila Masaroh
9.      Ifa Masruroh
10.  Nur Supraptiwi
 1. Nikmatus Syifa
 2. Abdullah Auhad
 3. Dwi Wahyuningsih
 4. M. Nuskhi Ainun Naim
 5. Faiz Maulida               


Pengurus Harian
Ketua Umum            : Nanda Agnesti A
Wakil Ketua             : Fajar Shidiq C
Sekretaris Umum    : Dwi Wanti Anggraeni
Wakil Sekretaris      : Febriana Puspa Sugma
Bendahara Umum   : Nanda Khusnaeni
Wakil Bendahara    : Khumaeroh

A. Divisi Kajian
Koordinator
Sekretaris
Anggota
 1. Artiyah
 2. Hesti Fitri Umami
 3. Lailatus sa’adah
 4. Nurlina Amalia
 5. Atiqotul Lailiyana
 6. Fahreza Hardian

7.      Sofiana
B. Divisi Advokasi

Koordinator
Sekretaris
Anggota
 1. Khisnul Faiz Soerodjo
 2. Syamsul Fatan
 3. Imam Fajar Sidiq
 4. Siti Khoiriyah
 5.  Nikmatul Khasanah
 6. Abdul Muisy
 7. Khoirul Niam

 1. Agus Ma’sum
 2. Sofi Niswah
 3. Zeniyati Saniyah
 4. Nidhomul Huda
 5. Banbang Irawan
 6. Wiwin Ayu Lestari
 7. Setiyowati


C. Divisi Keperempuanan

Koordinator
Sekretaris
Anggota 1. Rahma Amalia Maoni
 2. Hanik Maria Husna
 3. Aska Nuhla
 4. Siti Zaimah
 5. Laras Grahita
 6. Riska Oktaviani
 7. Rara Sarasmita

 1. Siti Khoiriyah
 2. Fathiah Nurul A.F
 3. Nur Rohmah
 4. Nuvia Meilina Farkha
 5. Amelinda Astridayanti
 6. Dziya