Dok. Google


Wahai kekasih Allah
Penyelamat umat manusia
Teladan kami
Rosulullah Muhammad 
Engkaulah panutanku
Engakaulah pembimbingku
Engkulah cinta sejatiku
Ya rosulullah Muhammad 
Ketika tidur, engkau memikirkan umatmu
Ketika terjaga, engkau memikirkan umatmu
Bahkan, ketika sang Izroil menjemput
Engkau masih memikirkan umatmu
Ya Rosulullah
Aku berharap dapat syafa'atmu
Aku berharap dapat mencintaimu
dan termasuk umat yang engkau cintai
aku berharap bersamamu kelak
aku berharap engkau mendatangiku meski sebatas mimpi
aku sungguh berharap

Penulis: Wahyu