Doc. Google 


asap asap asap

asap asap asap

asap asap asap asap asap

asap asap asap asap

asap asap asap asap asap asap asap

asap asap asap asap asap

asap asap asap asap asap asap asap

isap isap isap isap isap isap isap ispa

isap isap isap isap isap asap

isap asap isap isap isap

isap asap isap asap ispa

isap asap ispa isap

isap isap

isap isap

isap isap

isap asap

usap usap usap usap

usap usap usap usap

usap usap usap usap

usap usap usap usap usap

air matamu
Semarang, Januari 2022


Penulis: Muhammad Najwa Maulana